Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Powstało Głuszyckie Koło Fotograficzne

Z inicjatywy Pana Roberta Janusza oraz Rafała Cechnickiego przy Centrum Kultury powstało Głuszyckie Koło Fotograficzne angażujące swoich uczestników po obu stronach obiektywu.

  

Na początku roku Robert Janusz wyszedł z inicjatywą założenia koła fotograficznego w Głuszyckim Centrum Kultury. Zaczęło się od rozesłania wiadomości do użytkowników różnych portali związanych z fotografią. Na pierwsze spotkanie przyszło kilka osób co potwierdziło, że taka inicjatywa jest potrzebna w Głuszycy.

Już na następnym spotkaniu uczestnicy mogli korzystać ze sprzętu studyjnego, które zostało zakupione dzięki lokalnym władzom, a w szczególności patronce koła p. Alicji Ogorzelec. Z każdym spotkaniem koła liczba uczestników zaczęła się zwiększać. Uczestnicy koła mają okazje poznawać różnego rodzaju techniki fotografowania, a także ich cyfrową obróbkę. Jednak na KOŁO zaproszenie mają nie tylko osoby pasjonujące się fotografią, ale także każda osoba - która chce sprawdzić się w roli modelki/modela i pozować przed obiektywem. Każda osoba chętna proszona jest o kontakt.

Zobaczmy dotyczczasowe prace uczestników na http://gkf.artdas.pl

Życzymy sukcesów!!!

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.