Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Bezpłatne szkolenie informacyjno-konsultacyjne: MAŁE PROJEKTY

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogorskie" informuje osoby, które zgłosiły się na bezpłatne szkolenie iformacyjno - konsultacyjne (dotyczące operacji "Małe projekty"), iż odbędzie się ono zgodnie z planem

12 kwietnia 2011r. WTOREK o godz. 1000

w siedzibie Stowarzyszenia, tj. :

ul. Kasprowicza 47,

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

(SALA KONFERENCYJNA)

Serdecznie zapraszamy

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.