Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

BIURO NIECZYNNE w dniach 21-26.04.2011 oraz 02.05.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, że w dniach 21-26 kwietnia 2011 oraz 2 maja 2011 Biuro LGD będzie nieczynne.

W powyższych dniach prosimy o przesyłanie zapytań na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.