Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Bieg na Wielką Sowę

14 maja 2011 zapraszamy na I BIEG GÓR SOWICH.

Ten długodystansowy bieg anglosaski będzie miał rangę MISTRZOSTW POLSKI W DŁUGODYSTANSOWYM BIEGU GÓRSKIM, będzie także eliminacjami do Mistrzostw Świata w Słowenii oraz będzie posiadał najwyższą kategorię M - Montrail Ligi Biegów Górskich

Start o godz. 11.00 - boisko przy Europejskim Domu Spotkań Młodzieży w którym mieści się Biuro Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwa Sowiogórskiego" ul. Kasprowicza 47; Ludwikowice Kłodzkie 

Więcej informacji na www.wielkasowa.ocom.pl

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.