Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE - ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie" w związku z ogłoszonym konkursem na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

  • które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi";
  • które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów";

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów.

TERMIN SZKOLENIA: 2 MARCA 2010 ROKU GODZ. 1000

MIEJSCE SZKOLENIA: Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego" ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Zainteresowanych udziałem prosimy wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Termin składania deklaracji do 26 lutego 2010 roku.

Tryb składania - przesłanie deklaracji faksem pod numer 74 87 16 150, pocztą elektroniczną na adres: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl lub złożenie deklaracji bezpośrednio w biurze Partnerstwa Sowiogórskiego.

Biuro czynne: pn - pt w godz. 7.30 - 15.30, tel./faks: 74 87 16 150

Deklaracja uczestnictwa

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.