Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Gratulujemy I MIEJSCA

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" serdecznie gratuluje laureatom 12 edycji powiatowego konkursu na "NAJLEPIEJ ZORGANIZOWANE I FUNKCJONUJĄCE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO - 2010". I  zaszczytne miejsce zajęli

       Państwo Monika i Wojciech Niedziółka z Grzmiącej - gospodarstwo "Arkadia"

oraz     

             Państwo Emilia i Wiesław Podhajscy z Olszyńca - "Dom z duszą".

 


<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.