Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra – warsztaty ceramiczne

 

                   Projekt pod nazwą "Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne", swoje miejsce będzie miał w Pracowni ceramiki i rzeźby na terenie Fortu Donjon w Twierdzy Srebrna Góra. Zgodnie z tytułem projektu warsztaty odbywać się będą w maju 2013 roku.

Oferta projektu, kierowana jest do osób parających się rzemiosłem artystycznym, sztuką, oraz własnym rozwojem w dziedzinie sztuk plastycznych, jak również wszystkich zainteresowanych warsztatami w pracowni ceramicznej. Projekt będzie angażował przede wszystkim szkoły, a zatem jej odbiorcami będą lokalne grupy dzieci i młodzieży. Kolejną szczególną grupą, do której projekt jest adresowany są kobiety, ponieważ warsztaty ceramiczne rozbudzają potencjał artystyczny , który często drzemie w Paniach i wzbogaciłyby ich działalność (zapraszam koła gospodyń wiejskich).

      Projekt pod nazwą "Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne", swoje miejsce będzie miał w Pracowni ceramiki i rzeźby na terenie Fortu Donjon w Twierdzy Srebrna Góra. Zgodnie z tytułem projektu warsztaty odbywać się będą w maju 2013 roku. Oferta projektu, kierowana jest do osób parających się rzemiosłem artystycznym, sztuką, oraz własnym rozwojem w dziedzinie sztuk plastycznych, jak również wszystkich zainteresowanych warsztatami w pracowni ceramicznej. Projekt będzie angażował przede wszystkim szkoły, a zatem jej odbiorcami będą lokalne grupy dzieci i młodzieży. Kolejną szczególną grupą, do której projekt jest adresowany są kobiety, ponieważ warsztaty ceramiczne rozbudzają potencjał artystyczny , który często drzemie w Paniach i wzbogaciłyby ich działalność (zapraszam koła gospodyń wiejskich). Bezpłatne zajęcia organizowane w maju 2013 pod hasłem "Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne" będą miały charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie i rezerwacja terminu.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów ceramicznych, które będą się odbywały w okresie od 1.05- 31.05.2013r. Każda grupa dzieci, młodzieży i kobiet (grupa licząca około 12 osób), będzie miała możliwość zgłoszenia się do dwukrotnego uczestnictwa w 2,5-godzinnych otwartych, darmowych zajęciach w czasie od 4 - 31 maja, które będą obejmowały: poznanie podstawowych technik ceramicznych przez uczestników warsztatów, z wyszczególnieniem techniki wałeczków, techniki plastra, modelowanie ręczne z masy plastycznej; poznanie technik zdobienia ceramiki poprzez wykorzystywanie faktur, zajęcia warsztatowe z podstaw toczenia form naczyniowych na kole garncarskim, techniki wypalania ceramiki w piecu elektrycznym, poznanie technik szkliwienia/barwienia ceramiki.

Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie wystawa prac uczestników warsztatów, zorganizowana w czerwcu 2013 r.

Szczegółowy harmonogram warsztatów podzielony na cztery tygodnie maja 2013 roku w ramach projektu "Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne":

1.V.2013r. godz.: 11:00-17:00

Plenerowe warsztaty ceramiczne na terenie Dziedzińca Fortu Donjon w Twierdzy Srebrna Góra, pokazy toczenia na kole garncarskim, prezentacja rękodzieła ceramicznego. Spotkania z artystami ceramikami, którzy na żywo będą tworzyli ceramikę, będą zapraszali do wspólnej zabawy z gliną.

2.V.2013r. godz.: 11:00-16:00

Przygotowanie pokazu wypału ceramiki w piecach plenerowych: budowa pieca typu węgierskiego, przygotowanie pieca typu dołowego, przygotowanie pokazu wypału raku. godz.: 17:00 I Urodziny Pracowni Ceramiki i Rzeźby w Twierdzy Srebrna Góra, uroczyste odpalenie pieców plenerowych. Nocne czuwanie przy wypałach.

3.V.2013r. Godz.: 15:00

Prezentacja wypalonej w piecach plenerowych ceramiki.

6-10.V.2013r. godz.:15:00-17:30

Poznawanie podstawowych technik ceramicznych przez uczestników warsztatów, z wyszczególnieniem techniki wałeczków, techniki plastra, modelowanie ręczne z masy plastycznej. Poznanie technik zdobienia ceramiki poprzez wykorzystywanie faktur.

13-17.V.2013r. godz.:15:00-17:30

Zajęcia warsztatowe z podstaw toczenia form naczyniowych na kole garncarskim. Doskonalenie umiejętności toczenia na kole poprze ćwiczenia.

20-24.V.2013r. godz.:15:00-17:30

Poznanie technik szkliwienia oraz barwienia ceramiki tlenkami metali. Wypalanie ceramiki w piecu elektrycznym.

27-31.V.2013r. godz.:15:00-17:30

Wykańczanie przez uczestników warsztatów własnych prac, praca nad odpowiednim ich wyeksponowaniem. Przygotowanie prac do wystawy podsumowującej projekt "Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne". Warsztaty poprowadzi dyplomowany artysta rzeźbiarz (ceramik).

Kontakt:

Aga Ciszewska

tel. 507-646-976

mail: agaciszewska7@02.pl

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.