Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

II Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

Szanowni Wnioskodawcy

Informujemy, że II Posiedzenie Rady LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" dotyczące rozpatrzenia odwołań złozonych w stosunku do oceny wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach działania Małe projekty odbędzie się w dniu 06-05-2013r. o godz. 16:00 w Centrum Rekreacyjno - Konferencyjnym "Harenda" ul. Kasprowicz 34, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.