Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

TARGI TURYSTYKI WEEKENDOWEJ CHORZÓW 2013

           LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Partnerstwo Sowiogórskie w dniach 17 – 19 maja 2013r. dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uczestniczyła w Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie. Przedstawicielami LGD Partnerstwa Sowiogórskiego byli pracownicy Parku Fortecznego w Srebrnej Górze oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, reprezentujący Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie. Targi wypadły znakomicie. Bardzo dobra organizacja, świetnie dobrane miejsce (hala wystawowa Kapelusz w Parku Śląskim) i ogrom ludzi zapewne sprawią, że w sezonie turystycznym, który niedawno się rozpoczął - nie zabraknie Ślązaków odwiedzających nasze atrakcje. Oczywiście należy wspomnieć, że do promocji terenu przyczynili się w znaczniej mierze właściciele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych z terenu Gminy Walim. Dziękujemy za pyszny chleb z „tłustym” (jak mówią Ślązacy) oraz za drożdżówki i inne smakołyki, a także gadżety promocyjne. W szczególności podziękowania składamy dla: Baru „Pod przełęczą”, Ośrodka wypoczynkowego „Rzeczka”, Zajazdu „Hubert”, „Karczma Góralska”, Agroturystyk: „Dom pod karpiem”, „Michałówka”, „Biała Sowa” oraz dla Pałacu Jugowice

więcej

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.