Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Warsztaty fotograficzne – POLAROID - UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY

         „Dlaczego nie widać ich od razu?” to pytanie zadane przez córkę Jennifer do swojego ojca (Edwina Landa) zainicjowało powstanie jednego z najbardziej niezwykłych aparatów, tzw. Polaroida.

Niezwykłość aparatu typu Polaroid bierze się stąd, że zdjęcie, które zrobimy, można obejrzeć niemal od razu. Ponadto każde zdjęcie jest unikatowym obrazem, który wyróżnia się plastyką, formatem i klimatem.

              Stowarzyszenie Nowinart, skupiające artystów i profesjonalnych fotografików, postanowiło wykorzystać tę oryginalną technikę i urządzenia przy prowadzeniu warsztatów z fotografii. W darmowych i otwartych spotkaniach uczestnicy zmierzą się
z takimi tematami jak architektura i krajobraz, dokument, portret, a także będą mogli poznać artystyczny wymiar fotografii oraz dowiedzieć się, co to jest fotografia wielkoformatowa.

Regulamin konkursu i więcej informacji

Nowa Ruda i okolice wraz ze swoją topografią, krajobrazem, architekturą, obszarami postprzemysłowymi i wiejskimi oraz ludźmi, stanie się na kilka tygodni miejscem inspiracji i twórczej zabawy. - Zapraszamy wszystkich lubiących fotografować na wspólne warsztaty. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania kilku polaroidów pod okiem doświadczonych instruktorów – mówi prezes stowarzyszenia Nowinart Tomek Deko

KARTA ZGŁOSZENIA >>>> pobierz

REGULAMIN KONKURSU >>>> pobierz

TERMINARZ WARSZTATÓW NOWA RUDA >>> pobierz

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.