Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Z wizytą u Partnera Projektu Współpracy

            W dniu 21 maja 2013r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" udali się z wizytą do partnera Projektu Współpracy - Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy" z/s w Górze.

W ramach projektu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, tj. na terenie Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Walim i Stoszowice powstanie łącznie około 16 zagospodarowanych miejsc wypoczynku, przeznaczonych zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasz region. Zadanie będzie miało na celu również promocję największych atrakcji turystycznych współpracujących ze sobą Gmin.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.