Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Josep Maria Antentas z Barcelony w Ludwikowicach Kłodzkich

Szanowni Państwo

         W dniach 24-26 maja 2013 w Ludwikowicach Kłodzkich CK Gminy Nowa Ruda będzie gościło delegata Europejskiego Stowarzyszenia Weteranów Lekkiej Atletyki (EVAA) – Pana Josepa Marię Antentasa z Barcelony. Jest on ekspertem EVAA do spraw biegów górskich i ultra długich. Przybędzie także Wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Weteranów Lekkiej Atletyki – Pan Jerzy Krauze. W trakcie wizyty obu Panów odbędą się spotkania techniczne, ocena trasy, omówienie przygotowań, bazy turystycznej, możliwości dojazdu europejskich sportowców etc, związanych z organizacją Mistrzostw Europy Weteranów w Biegach Górskich w roku 2014 w Ludwikowicach Kłodzkich.

więcej informacji:

25 maja o godzinie 11.00 w Centrum Rekreacyjno - Konferencyjnym „Harenda” przewidziana jest konferencja prasowa ws. Mistrzostw Europy Weteranów w Biegach Górskich, na którą serdecznie zapraszamy. W trakcie konferencji podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące organizacji imprezy, jej celów, spraw technicznych etc. Będziemy także do Państwa dyspozycji, prosimy zatem o przygotowanie pytań. W konferencji będzie uczestniczył tłumacz.

Miejsce konferencji:

Centrum Rekreacyjno-Konferencyjne „Harenda”

ul. Kasprowicza 34

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

www.harenda.biz.pl

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.