Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Mieszkam na wsi - Zagórze Śląskie

Szanowni Państwo

                    Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego pt.: "Mieszkam na wsi" emitowanego w TVP Info w dniu 23-05-2013r. Przedstawiamy Zagórze Śląskie widziane oczami władz, inwestorów oraz mieszkańców i turystów. Poznajmy plany na przyszłość
i dbajmy o teraźniejszość.

OGLĄDAJ odcinek >>>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.