Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zapraszamy na relację z imprez - Nowa Ruda

Skiba i Zaczyńska wygrali z wiatrem

Zimny i bardzo mocny wiatr przywitał uczestników drugiego, tegorocznego marszu z cyklu „Sowiogórski Nordic Walking”. Ku zaskoczeniu organizatorów, pomimo bardzo nieprzyjemnych warunków atmosferycznych, na starcie zawodów zjawiło się 61 zawodników i zawodniczek, czyli więcej niż dwa tygodnie wcześniej.

Wizyta wiceprezydenta EVAA Pana Jerzego Krauze oraz delegata ds. biegów górskich Pana Josepa Antentasa z Barcelony

czytaj więcej >>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.