Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Sowiogórskie warsztaty artystyczne. „ Graj, śpiewaj i tańcz „ .

      Od 25 lipca do 23 sierpnia zgodnie z harmonogramem w Jemnej oraz Srebrnej Górze odbywają się warsztaty bębniarskie oraz warsztaty tańca break-dance.

Do udziału zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież.

Działanie składa się z dwóch odrębnych warsztatów:

„Bębniarskich” i tańca „Break –Dance”.

Tematem przewodnim warsztatów jest gra i zabawa na instrumentach perkusyjnych jak i kultura Break- Dance ( taniec, muzyka ).

Uczestnicy warsztatów ”Bębniarskich” mają okazję do zaznajomienia się z różnego rodzaju instrumentami perkusyjnymi tj. Djembe, Conga, Surdo itp. oraz z technikami gry na tych instrumentach. Dzieci i młodzież podczas warsztatów trenują różne rytmy. Zajęcia kształtują w uczestnikach poczucie rytmu, a wspólne granie zintegruje grupę.

Podczas trwania warsztatów ”Break-Dance” uczestnicy mają okazję nauczyć się podstawowych kroków tego tańca tj. TopRock, Six Stap, Freze, Indiana Stap oraz spróbować swoich sił wokalnie w tzw. BitBox (naśladowanie instrumentów i różnych odgłosów aparatem mowy).

W podsumowaniu – ostatniego dnia warsztatów planujemy wspólne gry, robienie dużych mydlanych baniek, malowanie twarzy najmłodszym uczestnikom, wspólną zabawę i wnioski.

 

Program/ harmonogram:

25.07.2013 r. czwartek- godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w miejscowości Jemna • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

26.07.2013 r. piątek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

01.08.2013 r. czwartek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break- Dance w Srebrnej Górze

02.08.2013 r. piątek - godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

08.08.2013 r. czwartek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

09.08.2013 r. piątek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

13.08.2013 r. wtorek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej

14.08.2013 r. środa – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej

16.08.2013 r. piątek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

17.08.2013 r. sobota – godz. 16:00-19:00 • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

22.08.2013 r. czwartek – godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej • warsztaty Break-Dance w Srebrnej Górze

23.08.2013 r. piątek- godz. 16:00-19:00 • warsztaty bębniarskie w Jemnej , podsumowanie , wspólne granie i zabawa • warsztaty Break – Dance w Srebrnej Górze, podsumowanie , wspólna zabawa

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.