Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zapraszamy na Święto Sowiogórskiej Wsi

       Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" oraz

Centrum Kultury - MBP w Głuszycy zapraszają na

Święto Sowiogórskiej wsi w dniu

14 września 2013r. (sobota) od godz. 15:00 do godz. 20:00

miejsce: boisko w Kolcach

W programie:

  • degustacja i konkurs lokalnych potraw
  • turniej sołectw
  • bezpłatne atrakcje dla dzieci - Westernowe Miasteczko
  • zabawa taneczna

 

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.