Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Bezpłatne szkolenie 17.10.2013r.

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 21.10.2013r. do 05.11.2013r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje:

- które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

- które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

17 PAŹDZIERNIK 2013 ROKU GODZ. 10:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego”

ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30

Tel/fax.: 74 87 16 150

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl najpóźniej 15 października 2013r. do godz. 12:00

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.

Zainteresowanych udziałem prosimy o obowiązkowe wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI:

14 październik 2013 roku do godz. 12:00

Za pośrednictwem formularza >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

  • na nr fax.: 74 87 16 150
  • na adres e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA: >>> pobierz program (PDF)

10:00 – 10:10 – Przywitanie i omówienie programu;

10:10 – 10:30 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

10:30 – 11:00 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Małe projekty” a cele oraz         przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:00 – 11:30 – Lokalna Strategia Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:30 – 11:45 – przerwa;

11:45 – 12:45 – Zasady i reguły wsparcia dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:45 – 13:45 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty” oraz „odnowa i rozwój wsi”; Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczanie projektów – konstrukcja wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.

13:45 – 14:00 – przerwa;

14:00 – 16:30 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”;

16:30 – zakończenie szkolenia.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.