Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Posiedzenie Rady LGD 20-11-2013

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków z zakończonego w dniu 05-11-2013r. naboru odbędzie się 20-11-2013r. (środa) o godz. 17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" w Jugowie przy ul. Głównej 83.

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.