Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Listy wybranych wniosków

Szanowni Państwo

W dniu 20 listopada 2013r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach VII naboru wniosków, zakończonego w dniu 05-11-2013r.

Poniżej przedstwiamy wyniki dla poszczególnych działań:

Lista rankingowa dla działania:

Lista rankingowa wniosków dla działania:

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.