Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

II Posiedzenie Rady do naboru VII

Szanowni Państwo

Informujemy, że II Posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny wniosków w stosunku do operacji, co do których wpłynęły odwołania w ramach działania Małe projekty - odbędzie się 17 grudnia 2013r. o godz.: 17:00 w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" ul. Główna 83 w Jugowie.

                                                                                           Przewodniczący Rady

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.