Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE - MAŁE PROJEKTY 11-03-2014

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 17.03.2014r. do 31.03.2014r.) na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje:

- które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych oraz obecnych beneficjentów

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 11 MARZEC 2014 ROKU GODZ. 11:00

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Główna 83, 57 - 430 Jugów

Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie o możliwości uczestnictwa zostanie przekazane pocztą elektroniczną bądź drogą telefoniczną na wskazany w zgłoszeniu kontakt.

Szkolenie skierowane jest dla potencjalnych wnioskodawców celem zapoznania ze specyfikacją i zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji: Małe projekty

Zainteresowanych udziałem prosimy o obowiązkowe wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa.

TERMIN I TRYB SKŁADANIA DEKLARACJI: 7 marzec 2014 roku do godz. 13:00

Za pośrednictwem formularza >>>> pobierz formularz deklaracji uczestnictwa

  • na nr fax.: 74 87 16 150
  • na adres e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl

PROGRAM SZKOLENIA : >>> pobierz program (PDF)

11:00 – 11:10 – Przywitanie i omówienie programu;

11:10 – 11:20 – Co to jest Leader, LGD i LSR, w ramach PROW 2007-2013;

11:20 – 11:45 - Lokalna Strategia Rozwoju – „małe projekty” a cele oraz przedsięwzięcia, lokalne kryteria wyboru operacji, harmonogram konkursów;

11:45 – 12:30 - Zasady i reguły wsparcia dla operacji „małe projekty” - Beneficjenci, Warunki i tryb przyznania pomocy, Koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane, Wysokość dofinansowania;

12:30 – 12:45 – przerwa;

12:45 – 13:30 – Omówienie zakresu zadań możliwych do sfinansowania w ramach operacji „małe projekty”;

13:30 – 14:15 – Omówienie najważniejszych zasad dotyczących rozliczania projektów – konstrukcja Wniosku o płatność, zasady opisywania rachunków, etc.;

14:15 – 14:30 – przerwa;

14:30 – 15:15 – Warsztaty i konsultacje – omówienie formularzy wniosku dla operacji „małe projekty”, omówienie załączników oraz jego wypełnianie – omówienie najczęściej popełnianych błędów przy realizacji i rozliczaniu projektów, konsultacje pomysłów na operacje w ramach „małych projektów”;

15:15 – zakończenie szkolenia.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.