Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Wyniki ocen Posiedzenia Rady

Szanowni Państwo

W dniu 9 kwietnia 2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach VIII naboru zakończonego w dniu 31-03-2014r.

Poniżej przedstwiamy wyniki dla poszczególnych działań:

Lista rankingowa dla działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw >>>

Lista rankingowa wniosków dla działania:

Małe projekty >>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.