Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zapraszamy na spektakl

Szanowni Państwo

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Srebrnej Góry na spektakl "Fala" Teatru BRAMA z Goleniowa, który 30 maja 2014 r. wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Awangardowych PESTKA 2014 w Jeleniej Górze,

natomiast 31 maja 2014 r. o godz. 19:00 wystąpi gościnnie w Srebrnej Górze (Aniołek)

więcej

             Spektakl „Fale” jest poetycką próba ujęcia człowieka „naszego”, z pośród nas, który myśli i odczuwa w podobny sposób. Człowieka autentycznego, który stawia miłość i szacunek do drugiego człowieka na pierwszym miejscu. Oczywiście mówimy tu o dążeniu. Spektakl bezpośrednio odnosi się do doświadczenia grupy ludzi związanych z Teatrem Brama, które ze względu na wznoszenie i opadanie przypomina falowanie. Jest to obraz kontestacji, manifestów i tego co tkwi w człowieku najgłębiej, tam gdzie coraz rzadziej zagląda, tam gdzie wewnętrzna kieszeń marynarki. Powodem dla którego warto zobaczyć ten spektakl, jest to że chcemy zrzucić za słone kłamstw i po prostu być autentyczni.

Występują: Anna Rynkiewicz, Dorota Świszczewska, Lena Witkowska, Patryk Bednarski, Sylwester Bieniek, Oleh Nesterov, Francesco Lucio Pileggi

Reżyseria: Daniel Jacewicz

Muzyka: zespół oraz utwory zapożyczone.

Premiera: listopad 2013

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.