Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zapraszamy na otwarcie Wyspy Skarbów

Szanowni Państwo

Zapraszamy na otwarcie obiektu "Wyspa Skarbów Gór Sowich" wybudowanego przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi "ECOEUROWIEŚ", które odbędzie się już 21-06-2014r. o godz. 16:00 w Dziećmorowicach (Nowa Wieś 155).

Projekt został zrealizowany w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (Małe projekty) dla Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Więcej informacji o obiekcie >>>>

>>>>            >>>>>         >>>>>        >>>>>>        >>>>>        >>>>>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.