Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Wyniki ocen Posiedzenia Rady - IX nabór

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach IX ostatniego naboru na operacje: Małe projekty - zakończonego w dniu 17-06-2014r.

Lista rankingowa dla działania Małe projekty >>>

 

1/ MP 1/IX/99/2014

"Wyposażenie świetlicy w Jugowicach - stworzenie sowiogórskiego centrum rozwoju"

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu    11,80

2/ MP 4/IX/102/2014

"Poprawa infrastruktury regionalnej poprzez wyposażenie świetlicy w sowiogórskiej Gminie Głuszyca"

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy 10,67

3/ MP 5/IX/103/2014

Sowiogórskie miejsce spotkań - wyposażenie świetlicy w Niedźwiedzicy

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu 10,40

4/ MP 3/IX/101/2014

Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów Gmina Nowa Ruda 10,33

5/ MP 2/IX/100/2014

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomierz - poprawa warunków krajobrazowych oraz zaplecza kulturalnego Gór Sowich Gmina Stoszowice 8,67

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.