Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

MOZART w 2 aktach - zapraszamy na koncert do Srebrnej Góry

            Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na koncert operowy "Mozart w 2 aktach i...", który odbędzie się w dniu


13 września 2014 r. na dziedzińcu Donjonu Twierdzy o godzinie 19:00.

         Na koncercie będą zaprezentowane utwory praktycznie tylko W. A. Mozarta. Będą zagrane genialne uwertury z jego najbardziej znanych oper tj. "Wesele Figara" , "Don Giovanni", "Cosi fan tutte" i "Ucieczka z Seraju". Docelowo chcemy widzów przeprowadzić przez akcje dwóch pierwszych oper - będzie wiele arii solowych i duetów zróżnicowanych charakterem. Mamy w planie także arię z opery "Orfeusz i Eurydyka" Ch. W. Glucka ("Chiamo cosi il mio bene cosi"), a także kilka utworów instrumentalnych Mozarta lub współcześnie mu żyjących kompozytorów. WYSTĄPI 33 OSOBOWA ORKIESTRA WRAZ Z SOLISTAMI.W przypadku opadów deszczu prosimy o zabranie parasolek, koncert odbędzie się nawet w niepogodę.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.