Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Wizyta studyjna - Góra - 09-12-2014

Szanowni Państwo

W dniu 9 grudnia 2014r. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogóskie" organizuje wyjazd studyjny do partnera projektu współpracy - LGD "Ujście Baryczy".

      Podczas tego wydarzenia przedstawiciele naszej LGD będą mogli zapoznać się z postępem inwestycji realizowanych w ramach projektu "Turystyka Orężem Regionu". Pozwoli to lepiej poznać obszar pod kątem turystycznym, zacieśnić współpracę w ramach „projektu współpracy”. Do uczestnictwa w wyjeździe zapraszamy osoby zaangażowane w działalność na rzecz obszaru objętego LSR i współpracujace z LGD. 

Osoby z Gmin Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice i Walim - na codzień zaangażowane w rozwój naszych miejscowości mogą zgłaszać się do dnia 08-12-2014r.

Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z uwagi na ogranicznoną liczbę miejsc - udział w wyjeździe po potwierdzeniu przez pracownika Biura. 

Osoba do kontaktu: Iweta Głód - tel. 539 972 140 

program wizyty >>>>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.