Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

„ODBLASKOWA SZKOŁA”

        W piątek 20 lutego, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach, odbył się uroczysty finał akcji „Odblaskowa szkoła”.

     Patronat nad przedsięwzięciem objęła Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, z Prezesem Stowarzyszenia Panią Aleksandrą Ignaszak na czele.

Celem akcji było podniesienie świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły oraz wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Podjęte działanie było odpowiedzią na ustawowy obowiązek korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Podczas szkolnego finału akcji, przygotowanego przez Samorząd Szkolny i jego opiekuna panią Angelika Jaśkiewicz, uczniowie wysłuchali wystąpienia funkcjonariusza z Miejskiej Komendy Policji w Wałbrzychu - Tomasza Łabędzia. Następnie poznali wyniki konkursu plastycznego „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, przeprowadzonego wśród uczniów klas pierwszych. Autorami najciekawszych prac zostali: Nikola Gumułka z kl. Ia, Jakub Hnatyszyn z kl. Ib oraz Natalia Niewiadomska z kl. Ia. Uczniowie kl. II uświetnili szkolną galę występem wokalnym, a klasy trzecie zaprezentowały autorskie wiersze i rymowanki, związane z tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

             Zwieńczeniem części artystycznej było groteskowe przedstawienie przygotowane przez Samorząd Szkolny pt.: „ Pieszy, co grzeszy”. Na zakończenie uroczystości prezes LGD " Partnerstwo Sowiogórskie" - Pani Aleksandra Ignaszak wręczyła wszystkim uczniom i nauczycielom odblaskowe opaski, zwiększające bezpieczeństwo podczas pieszego poruszania się po drodze. Po przeprowadzonej akcji, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach - to bez wątpienia "Odblaskowa szkoła".

Tekst.: PSP w Jugowicach - Angelika Jaśkiewicz

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.