Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Głuszyckie Święto Włókiennika

Szanowni Państwo 

           W dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy odbędą się uroczyste obchody Święta Włókiennika. W tym dniu pragniemy upamiętnić osoby z terenu Gminy Głuszyca, które przez wiele lat były związane z przemysłem włókienniczym oraz powrócić do historii głuszyckiego włókiennictwa. Uroczystości towarzyszyć będzie otwarcie Izby Pamięci Włókiennictwa.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej Monika Rejman zapraszają Mieszkańców naszej Gminy do udziału w głuszyckim Święcie Włókiennika w dniu 19 kwietnia od godz. 16.00.

Uroczystość uświetni występ głuszyckiej orkiestry dętej pod batutą kapelmistrza pana Eugeniusza Lecia.

Dyrektor Centrum Kultury- MBP w Głuszycy Monika Rejman zwraca się z prośbą do Mieszkańców o wypożyczenie zdjęć, pamiątek z zakładów włókienniczych, które wyeksponowane zostaną w Izbie Pamięci Włókiennictwa.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.