Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Tradycje wypieków w Górach Sowich

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” pod patronatem Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, przy współpracy Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy organizują w dniach 2-3 maja 2015 r. Święto Wypieków w ramach projektu Tradycje wypieków w Górach Sowich.  

W dniu 2 maja odbędą się warsztaty wypieku chleba w Jadłodajni „Finezja” w Głuszycy
i w piekarni przy Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit.

Chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Zgloszenie telefonicznie przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:00 pod nr tel.: 74 87 161 50. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. 

Druga część Głuszyckiego Święta wypieków będzie miała miejsce 3 maja w Parku Jordanowskim w godz. od 15.00 do 18.00. Tego dnia prezentowane i oceniane przez jury będą chleb i ciasta wykonane przez uczestników warsztatów.

Rozstrzygnięty zostanie Konkurs na Tort Domowego Wypieku.

W jury konkursu swój udział zapowiedzieli pan Henryk Frąckowiak ( „Frąckowiak- Piekarnie, Cukiernie” sp. z o.o.) oraz pani Hanna Jankowska ( cukiernia „Hanusia” Wałbrzych). Zaplanowano także konkurs „bicia piany”, pokazy dekoracji ciasteczek, degustację ciast, konkursy i zabawy dla dzieci.

Na scenie wystąpi zespół muzyczny.

Zgłoszenia do Konkursu na Tort Domowego Wypieku przyjmowane są w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w terminie do 29 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 osobiście, telefonicznie: 74 8456 334 wew. 14 lub drogą mailową: ckmbp@interia.pl z dopiskiem: ,,Konkurs na Tort Domowego Wypieku”.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulamin konkursu (w załączniku). Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do uczestnictwa w konkursie i w Głuszyckim Święcie Wypieków.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.