Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach z wypieku chleba i ciast

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty tradycyjnego wypieku chleba. 

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Więcej szczegółów u Pana Grzegorza Czepila w Jadłodajni Finezja lub w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" 539 972 140

Regulamin uczestnictwa >>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.