Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Warsztaty autorskie z artystycznych technik ceramicznych i szklarskich

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w autorskich warsztatach z artystycznych technik ceramicznych i szklarskich, które poprowadzi wszechstronnie utalentowana artysta plastyk - Pani Katarzyna Karbownik-Urbańska.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w Biurze LGD "Partnerstwo Sowiogóskie" - regulamin dostepny również w CKiT w Walimiu. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Regulamin wraz z kartą uczestnictwa >>> pobierz 

 

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.