Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Sowiogórski Festiwal Artystyczny

        W dniach 13-14 czerwca 2015 r. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich odbędzie się Sowiogórski Festiwal Artystyczny, czyli prawdziwe spotkanie ze sztuką. Impreza organizowana jest przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. W pierwszym dniu festiwalu odbędą się otwarte warsztaty artystyczne pn. „Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich”, w których udział wezmą zarówno dzieci, jak i dorośli. Do współpracy zaprosimy również wykwalifikowanych instruktorów plastyki i ceramiki. Podczas trwania warsztatów odwiedzający Muzeum będą mieli okazję obserwować artystów przy pracy oraz zapoznać się z tajnikami zaplecza artystycznego. 

Drugiego dnia festiwalu nastąpi uroczyste otwarcie wystawy stworzonych prac malarskich i ceramicznych oraz ogłoszenie konkursu na najpiękniejsze dzieło artystyczne. Dodatkową atrakcją będzie koncert skrzypaczki Karoliny Matuszkiewicz wraz z zespołem, podczas którego zaprosimy wszystkich gości na filiżankę kawy i słodki poczęstunek. Na koniec ogłosimy wyniki konkursu, nagrodzimy zwycięzców i wyróżnione osoby. Wystawę będzie można oglądać do dnia 19 czerwca 2015 r. Sowiogórski Festiwal Artystyczny ma za zadanie zaprezentować lokalnych twórców- amatorów, do tej pory tworzących sztukę jedynie w domowym zaciszu. Poprzez nawiązanie tematyczne do dziedzictwa kulturowego Gór Sowich zwiększy się świadomość regionalna odbiorców. Organizatorzy zadbają o udokumentowanie festiwalu w postaci fotorelacji, z której zostaną stworzone pamiątkowe albumy promujące nie tyko festiwal i lokalnych twórców, ale także teren przepięknych Gór Sowich wraz z jego turystycznymi i kulturowymi walorami.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.