Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Klinika Lalek - spektakl w Srebrnej Górze

W dniu 28 czerwca zapraszamy na spektakl do Srebrnej Góry. 

Oprócz widowiska, aktorzy przeprowadzą warsztaty teatralne z „animacji lalki”. Uczestnicy warsztatów: dzieci i młodzież poznają różne rodzaje lalek teatralnych: kukłę, pacynkę, jawajkę, marionetkę. Pod okiem aktorów lalkarzy sami spróbują trudnej sztuki animacji. Poprzez próby ożywienia martwych przedmiotów razem z profesjonalnymi aktorami, doświadczą niezwykłej zabawy.

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.