Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Wyjazd studyjny do Krainy Łęgów Odrzańskich

Szanowni Państwo 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd studyjny do Krainy Łęgów Odrzańskich w terminie 19-20.06.2015r.

Zadanie realizowane przez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Osoby chętne i na codzień zaangażowane w rozwój naszzego obszaru zapraszamy do uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy kierować do Biura LGD pod nr telefonu: 74 87 161 50  

Program dwudniowej wizyty: 

1 dzień: 19-06-2015

Wyjazd spod Biura LGD w Jugowicach godz. 8:00

– Przyjazd uczestników do Ekomuzeum Cysterskiego w Lubiążu ~ prezentacja historii i oferty ekomuzeum, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Lubiąż w Centrum Aktywności Lokalnej

– Spotkanie z przedstawicielami Partnerstwa „Kraina Łęgów Odrzańskich” ~ prezentacja grupy i jej oferty edukacyjnej

- Przerwa obiadowa 15.00

– „Szlak Odry” ~ prezentacja oferty turystyczno-rekreacyjnej Krainy Łęgów Odrzańskich

– Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Brodnie ~ prezentacja infrastruktury utworzonej w celu prowadzenia edukacji przyrodniczej na terenie wsi (modelowy przykład wykorzystania lokalnych zasobów na potrzeby edukacji regionalnej)

– Wizytacja winnic w Miękini ~ prezentacja lokalnych tradycji winiarskich oraz oferty winnicy - sposobu prowadzenia działalności oraz usług dla turystów

– Kolacja w miejscu zakwaterowania

2 dzień: 20-06-2015

8.00 – Śniadanie – Wyjazd w teren

– Wieś Dziewin ~ prezentacja oferty wsi tworzonej w ramach projektu ekomuzealnego, spotkanie z członkami Stowarzyszenia Aktywny Dziewin

– Wieś Trzcinica Wołowska ~ czynna ochrona przyrody sposobem na aktywizację lokalnej społeczności, spotkanie z członkami Stowarzyszenia proNatura

– Przerwa obiadowa

– „Pasja do zabytków w Głębowicach” ~ aktywizacja mieszkańców wokół dorobku Jana Adama de Garniera fundatora klasztoru w Głębowicach

– Ścinawa ~ stolica produktu lokalnego Krainy Łęgów Odrzańskich oraz turystyki śródlądowej na Szlaku Odry (prezentacja oferty)

– Podsumowanie wizyty studyjnej i wyjazd do domu

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.