Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Spotkania konsultacyjne

        W związku z rozpoczęciem prac związanych z utworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” zaprasza do współpracy wszystkich mieszkańców obszaru.

Głównym cechą podejmowanych działań w nowym okresie programowania, w którym podejście Leader będzie realizowane w ramach szerszej koncepcji tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - jest umożliwianie i wspieranie prowadzenia oddolnych przedsięwzięć rozwojowych.

Tym samym przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań w gminach, które od 2015r. wspólnie podjęły się współpracy i realizacji PROW na swoim terenie.

WALIM

11.08.2015 /WTOREK/  godz. 17:00

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU
UL. KOŚCIUSZKI 2        58-320 WALIM

PIESZYCE

20.08.2015 /CZWARTEK/   godz. 17:00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – CENTRUM KULTURY
UL. KOPERNIKA 37     58-250 PIESZYCE

GŁUSZYCA

24.08.2015 /PONIEDZIAŁEK/     godz. 17:00

CENTRUM KULTURY – MBP W GŁUSZYCY
UL. GRUNWALDZKA 26      58-340 GŁUSZYCA

NOWA RUDA     

03.09.2015 /CZWARTEK/    godz. 17:00

CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH
UL. FABRYCZNA 2      57-450 LUDWIKOWICE KŁODZKIE

JEDLINA-ZDRÓJ

17.09.2015 /CZWARTEK/    godz. 17:00

CENTRUM KULTURY W JEDLINIE-ZDROJU
UL. PIASTOWSKA 13      58-330 JEDLINA-ZDRÓJ

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.