Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Spotkanie Partnerów

W dniu 04-11-2015r. w Jugowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech Lokalnych Grup Działania zamierzających podjąć międzynarodową współpracę na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie PROW 2014-2020. 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” obejmująca obszarem gminy: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim miała zaszczyt gościć: 
• Panią Jolantę Wrotkowską i Pana Tomasza Wrotkowskiego z Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz 
• Panią Kateřina Holmová oraz Panów: Vladimír Bukovský i Petr Hudousek reprezentujących "Sdružení Splav“ działający na terenie powiatu Rychnov nad Kněžnou 
Na środowym spotkaniu w nawiązaniu do budowanych strategii Partnerzy ustalili priorytetowo szkic projektu współpracy pod roboczą nazwą: Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi polskiej i czeskiej. 
Opracowano harmonogram prac oraz podstawowe zagadnienia. Dalsza współpraca będzie obejmowała również inne dziedziny ważne dla naszych obszarów, takie jak turystyka, historia i tradycje regionu. 
Kolejne spotkanie tym razem po stronie czeskiej zaplanowano na styczeń 2016r.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.