Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Konkurs fotograficzny - kaplice loretańskie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (powiat ostrowski, południowa Wielkopolska) rozpoczęło realizację projektu pn. „Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”, dofinansowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ich celem jest stworzenie szlaku kaplic loretańskich – obiektów, które swoją historią nawiązują do czasów króla Jana III Sobieskiego. Jak do tej pory zidentyfikowali w Polsce 16 kaplic loretańskich – część z nich to funkcjonujące obiekty sakralne a część zachowała się tylko w formie ruin. Jednym z pierwszych zadań jest organizacja konkursu fotograficznego poświęconego kaplicom loretańskim, a następnie stworzenie strony internetowej poświęconej tym obiektom. Jedna z kaplic loretańskich, a konkretnie domek loretański przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie znajduje się na naszym terenie. W związku z tym poniżej zamieszczamy informację o wspomnianym wyżej konkursie zapraszając do udziału wszystkich zainteresowanych.

Regulamin >>> pobierz 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.