Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Ogłoszenie - nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania

      Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie" z siedzibą w Jugowicach 58-321 (gm. Walim) ul. Dworzec PKP 1/3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE:

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA

Termin składania ofert: do 13 czerwca 2016r. do godz. 14:00 - Biuro LGD w Jugowicach 

Więcej szczegółowych informacji oraz Regulamin naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" w zakładce: Nabór pracowników - ogłoszenia i dokumenty 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.