Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo 

Przypominamy, że w dniu 14-06-2016 r. po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbędzie się spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”:
„Wstęp do nowego okresu programowania PROW 2014-2020 oraz główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie””

Serdecznie zapraszamy 

Zarząd LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.