Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców

Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest premiowany w postaci dodatkowych punktów - zgodnie z kryteriamy wyboru dla poszczególnych działań. 

Szkolenia są bezpłatne i nie zobowiazują uczestników do złożenia wniosku.
Uczestnik pokrywa jedynie koszt dojazdu na miejsce spotkania. 

Zgodnie z harmonogramem szkoleń przewidzieliśmy aż pięć terminów dla osób zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych grantami i dużymi projektami: 

08-11-2016 do Ludwikowic Kłodzkich (od godz.:13:00)

09-11-2016 do Jedliny Zdrój (od godz.: 9:00)

a przedsiębiorców lub osoby chcące podjąć działalność gospodarczą: 

15-11-2015 do Pieszyc (od godz.: 11:00)

16-11-2016 do Walimia (od godz.: 12:00)

17-11-2016 do Głuszycy (od godz.: 13:00)

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo
w zakładce PROW 2014-2020

Ważna informacja: 

Miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności nie obliguje do udziału w szkoleniu
w danej Gminie - prosimy o wybranie dla Państwa dogodnych terminów. 

                                                                                               ZAPRASZAMY

*********************************************************************

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.