Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Ostatnie zawody modeli RC przed wakacjami

28 maja 2011r. (sobota)

od 13:00 do 19:00 w sali Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2

zostaną rozegrane ostatnie przed wakacjami, 7. Mini Zawody CKGNR.

Zawody są organizowane głównie dla dzieci z Sekcji Modelarskiej RC przy CKGNR, ale zapraszamy też wszystkie osoby, które dysponują modelem elektrycznym on-road w skali 1:10 i 1:18 lub modelem elektrycznym off-road w skalach 1:18 lub 1:16. Dla modeli 1:10 dopuszczone są silniki klasy 540  Saturn 27T i zasilanie stick-pack NiMH 7,2V. Dla modeli w skali 1:18 i 1:16 silniki jak i zasilanie jest dowolne (klasa OPEN). Zawody będą rozegrane przy pomocy urządzenia liczącego Robitronic Lap Counter System. Na zakończenie tego cyklu zawodów zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych klasach, a także dyplomy pamiątkowe dla pierwszych 10 zawodników w całym cyklu. Zostaną rozegrane 3 biegi eliminacyjne i 3 biegi  finałowe. 

Zgłoszenia na zawody z podaniem imienia i nazwiska, klasy modelu, częstotliwości oraz wszelkie pytania odnośnie zawodów proszę kierować na adres: rc@dzialkowski.pl

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.