Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Mordeczy maraton w Górach Sowich

Ponad stu zawodników i zawodniczek stawiło się w minioną sobotę na starcie Mistrzostw Polski w Długodystansowym Biegu Górskim. Wyczerpujący maraton górski, zorganizowany przez Wójta Gminy Nowa Ruda, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz Towarzystwo Sportowe "Wałbrzych", rozegrany został na dystansie 28 km, w postaci dwóch pętli w okolicach Ludwikowic Kłodzkich, Sokolca i szczytu Wielkiej Sowy. Nie wszyscy uczestnicy biegu ukończyli rywalizację, mordercze podbiegi i przewyższenia okazały się być ponad siły niektórych biegaczy. Ostatecznie zawody ukończyły 102 osoby, startujące w kilku kategoriach wiekowych. W klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn najszybszy okazał się Miłosz Szcześniewski, zdobywając złoty medal Mistrzostw Polski z czasem 01:49:01. Wśród kobiet złoto wywalczyła Dominika Stelmach, osiągając czas 02:11:28.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.