Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

KONKURS na składanie wniosków zakończony

           Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu 20 maja 2011 roku upłynął termin konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

W ramach drugiego naboru zorganizowanego przez LGD przyjęto łącznie 11 wniosków, z czego 10 z nich dotyczyło operacji "Małe projekty", a jeden "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej". 

Dziękujemy naszym Beneficjentom za zaangażowanie.

Lista złożonych wniosków Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  >>>

Lista złożonych wniosków Małe projekty >>>

 

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.