Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Partnerstwo Sowiogórskie

           Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż w dniu            2 czerwca 2011r. (czwartek) o godz. 15.00 w Gospodarstwie agroturystycznym "Arkadia" w Grzmiącej odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy dot. operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty.

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.