Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Gminny Dzień Dziecka

1 czerwca na boisku sportowym przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Fabryczna), odbędzie się impreza dla najmłodszych mieszkańców gminy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Wśród przygotowanych atrakcji znajdą się występy artystyczne, gry, zabawy i warsztaty, przejazdy kładem, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, sportowe zmagania i pokazy strażackie. Nie zabraknie także smakołyków. W razie deszczu impreza odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny !

Organizatorami Dnia Dziecka są:

Wójt Gminy Nowa Ruda

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.