Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie

        Szanowni Państwo

W imieniu Przewodniczącego Rady Pana Janusza Cendrowicza informujemy, iż Posiedzenie Rady dotyczące wyboru operacji do finansowania w ramach ogłoszonego konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych Projektów”

odbędzie się 21.06.2011r. o godz. 15.00 w Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnym "HARENDA" ul. Kasprowicza 34 , 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.