Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Mieszkam na wsi _ LGD Partnerstwo Sowiogórskie w TVP

Szanowni Państwo

Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego pt.: "Mieszkam na wsi" emitowanego w TVP Info w dniu 16.06.2011r. o godz. 17.00

Tym razem realizatorzy odwiedzili obszar LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego" pokazując atrakcje i piękno Gór Sowich.

                                                                                           Zapraszamy!

>>> zobacz wyemitowany odcinek

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.