Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

POGRANICZNA - następna inicjatywa mieszkańców godna polecenia

Kolejna propozycja dla turystów odwiedzających obszar objęty LSR:

Pograniczna to dom w stylu otwartego, wiejskiego dworu zbudowany na przełomie XIX i XX wieku. To dom z historią i z duszą, który stopniowo przywracamy do czasów świetności. Chcielibyśmy, aby w oczach naszych gości Pograniczna była miejscem, w którym panuje dobra, życzliwa atmosfera i takim, które budzi przyjazne wspomnienia.

Jeżeli chcesz zatrzymać się u nas na dłużej aby poznać uroki Gór Sowich - zjarzyj na stronę http://gluszycagorna.com.pl

Pokoje do wynajęcia ul. Graniczna 8, Głuszyca Górna Kontakt: tel. +48 609 827 605 majmelada@gmail.com streser@tlen.pl

więcej informacji >>>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.