Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Marsz na Wielką Sowę

W ostatnich latach dużą popularność wśród ludzi aktywnych zdobył tzw. Nordic Walking, czyli forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami. Także na terenie naszej gminy można spotkać coraz więcej entuzjastów tego sportu. Korzystając z przepięknych, górskich szlaków oraz potencjału drzemiącego w mieszkańcach gmin położonych w okolicach Gór Sowich, proponujemy udział w cyklu zawodów Nordic Walking, przeznaczonych dla amatorów. "Marsz na Sowę" - bo tak nazwaliśmy cykl naszych imprez - polegać będzie na zdobyciu szczytu, startując z trzech różnych miejsc. Pierwszy marsz wystartuje już 10 września z Przełęczy Walimskiej, drugi (25 września) z Przełęczy Jugowskiej, a ostatni (2 października) z Lasocina (gmina Pieszyce).

Co ważne, przed każdym startem odbędzie się instruktaż poprowadzony przez licencjonowanego trenera Nordic Walking. Każdy uczestnik dowie się zatem jak prawidłowo uprawiać ten sport, poruszać się, trzymać kije etc. Podczas trzech edycji zawodnicy zbierać będą punkty do klasyfikacji generalnej. Za udział w zawodach pobierana będzie każdorazowo symboliczna opłata (8 zł dorośli, 5 zł dzieci), w ramach której zawodnicy otrzymają numer startowy (ten sam na cały cykl), oznakowaną trasę, fachowy pokaz techniki Nordic Walking, zabezpieczenie medyczne, gorący posiłek, trofea sportowe oraz opiekę podczas marszu. Ceremonia dekoracji nastąpi po ostatnich zawodach (2 października).

Mamy nadzieję, że dzięki proponowanemu przez nas cyklowi zawodów, uda nam się zbudować grupę amatorów tego sportu, którzy będą kontynuować swoją przygodę z maszerowaniem na zajęciach sekcji Nordic Walking, którą pragniemy uruchomić tuż po zakończeniu zawodów w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. Chcielibyśmy także, aby w przyszłym roku wspólnymi siłami zorganizować dużą imprezę Nordic Walking, na którą przyjadą pasjonaci z innych zakątków Polski.

Zachęcamy zatem do udziału w pierwszych tego typu, zupełnie amatorskich i przeznaczonych dla każdego zawodach Nordic Walking na terenie gminy Nowa Ruda. Szczegółowy regulamin znajdziecie Państwo w załączniku poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem stacjonarnym 74 8722084 lub komórkowym 695442890. Zgłoszenia i pytania można też kierować na naszą skrzynkę ckultury@gmail.com (prosimy w tytule maila napisać Nordic Walking).

 

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.